Argox OS-214 Plus

Etiket & Ribon

Yapıştırıldığı yüzeyden sökülmek istendiğinde iz bırakan etiketlere güvenlik etiketleri denir. Bu izler, etiketin daha önce sökülüp sökülmediğine dair bize bilgi verir.

Birkçok ölçü, şekil ve adetlerde üretimini yaptığımız güvenlik etiketleri iki çeşittir.

  • Void Etiket
  • Kırılgan Etiket

Ölçüye Göre Güvenlik Etiketleri