Blog

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği

Enerji etiketlemesi çerçeve yönetmeliği bugün resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı imzası ile 02 Mart 2021 ‘de yürürlüğe giren bu yönetmelik ile artık piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan tüm enerji tüketen ürünlerin üzerinde AB ‘de eco label olarak bilinen enerji etiketleri zorunluluğu getirildi.

Özet olarak enerji kullanan tüm ürünleri tedarikçi / üretici firmalar artık her bir ürünün üzerinde enerji etiketi basacak ve aynı zamanda ürün bilgi formlarını temin etmekte yükümlü kılındı.

Tedarikçinin ürünle birlikte ürün bilgi formunun teminine alternatif olarak belirtilen uygulama tebliğleriyle ürün bilgi formunda yer alan parametreleri, yönetmelikteki şekilde, ürün veri tabanına girmesi veya internet sitesinde sunması yeterli sayılabilecek ancak tedarikçi, talep üzerine ürün bilgi formunu satıcıya basılı halde sağlamakla yükümlü olacak.

R.Gazete No: 31411

R.G. Tarihi: 2.3.2021

Karar Sayısı: 3584

Karar Tarihi: 1.3.2021

Ekli “Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.