Blog

Eco Label (Nedir) ?

Eco label; tüm dünyada uygulanan, çoğunlukla gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Çevresel olarak tercih edilebilir olan ürün veya ürün gruplarının etiketlenmesinde kullanılan eco label etiketler, üzerlerinde yer alan verimlilik çizelgeleri ile çevreye nekadar duyarlı olduklarını göstermektedir.

Eco Label için Renkli Barkod Yazıcı

Üretici firmalar veya hizmet sağlayıcı firmalar tarafından kullanılan bu eco label bağımsız kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara sahiptirler. Birçok Türk firmanın özellikle Avrupa ve Amerika ‘ya ihraç ettikleri ürünlerde 2020 ve 2021 yıllarında artık zorunlu olarak kullanmaları istenmektedir. Şeffaf çevresel liderlik kriterlerini karşıladığı bağımsız kuruluş tarafından belgelenen ürün üzerine aşağıdaki örnekte yer alan renkli ibareler konulmaktadır.
Çok değişkenlik olan bu eco label etiketleri renkli olarak basabilmeniz için sizlere aşağıda 4 farklı renkli etiket yazıcı sunmaktayız. Lütfen danışman arkadaşlarımızdan cihazlar hakkında bilgi alınız.